European-Commission

Konference par Eiropas nākotni: noslēgusies pirmā plenārsēde

Šī plenārsēde ir nozīmīgs pavērsiena punkts, uzsākot konferenci — iepriekš nepieredzētu, atvērtu un iekļaujošu pasākumu Eiropas demokrātijas īstenošanai.

Pēc valdes līdzpriekšsēdētāju atklāšanas uzrunām dalībnieki, tostarp arī iedzīvotāji, apsprieda konferences mērķi un vēlamos rezultātus. Viņi runāja arī par Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, dalībvalstu paneļdiskusijām un pasākumiem, kā arī par daudzvalodu digitālo platformu. Līdzpriekšsēdētāji atzinīgi vērtēja arī Lisabonas Eiropas pilsoņu pasākumu, kas tika organizēts 17. jūnijā Portugālē.

Otrajā plenārsēdes daļā tika pārrunāti ar konferences norisi saistīti jautājumi, tostarp konferences plenārsēžu, Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un Eiropas pilsoņu pasākumu kalendārs.

Skatieties plenārsēdes kopsavilkuma video vai visu plenārsēdi Parlamenta Multimediju centrā.

Turpmākie soļi

Septembrī un oktobrī sāksies Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, kurās tiks sagatavotas idejas un priekšlikumi turpmākām plenārsēžu debatēm, tostarp īstenojami ieteikumi Eiropas Savienības pārveidošanai. To visu sagatavos, balstoties uz platformā gūtajām iedzīvotāju idejām un ieteikumiem. Konferences mērķis ir pēc iespējas vairāk iesaistīt jauniešus, un, lai to palīdzētu īstenot, turpinās arī sagatavošanās darbi Eiropas Jaunatnes dienām, ko 8. un 9. oktobrī organizēs Eiropas Parlaments. Nākamā plenārsesija paredzēta 22. un 23. oktobrī.

Vispārēja informācija

Konferences plenārsēdes sastāvā ir 108 Eiropas Parlamenta pārstāvji, 54 ES Padomes pārstāvji (divi no katras dalībvalsts) un trīs Eiropas komisāri, kā arī 108 pārstāvji no visu dalībvalstu parlamentiem ar līdztiesīgām pilnvarām un ES iedzīvotāji — 108 eiropieši, kuri piedalīsies konferencē, lai apspriestu idejas, kas ierosinātas pilsoņu paneļdiskusijās un daudzvalodu digitālajā platformā. Viņu vidū būs 80 pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, no kuriem vismaz viena trešdaļa dalībnieku būs jaunāki par 25 gadiem, un 27 pārstāvji no valstu pilsoņu paneļdiskusijām vai konferences pasākumiem (viens pārstāvis no katras dalībvalsts), kā arī Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja. Tuvākajā laikā tiks pabeigts iedzīvotāju pārstāvju atlases process.

Konferencē piedalīsies arī 18 pārstāvji no Reģionu komitejas, 18 pārstāvji no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, astoņi sociālo partneru pārstāvji un astoņi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Uz apspriedēm, kas saistītas ar ES starptautisko darbību, tiks uzaicināts Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Var tikt uzaicināti arī galveno ieinteresēto personu pārstāvji. Konferences plenārsēdes sastāvā tiks ievērots dzimumu līdzsvars.

Iedzīvotāji visā Eiropā jau tagad var piedalīties konferencē, izmantojot daudzvalodu digitālo platformu, kas pieejama visās 24 ES oficiālajās valodās.

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.

Laipni lūgti Latea