European-Commission

Tiesiskums Eiropas Savienībā: Parlaments izvērtē Komisijas 2020. gada ziņojumu

Šodien pieņemtais Eiropas Parlamenta novērtējums par Komisijas 2020. gada tiesiskuma ziņojumu prasa uzlabot ES sistēmu, lai varētu labāk aizsargāt ES vērtības.

Trešdien plenārsēdes debatēs pirms balsojuma par EP ziņojumu laikā lielākā daļa runātāju aicināja Padomi un Komisiju rīkoties izlēmīgi, lai novērstu ES vērtību pasliktināšanos vairākās dalībvalstīs. Visvairāk uzmanības tika pievērsts spiedienam uz nevalstiskajām organizācijām un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī minoritāšu un neaizsargāto grupu aizstāvībai. Citi EP deputāti tam nepiekrita, apgalvojot, ka būtu jākoncentrējas uz citiem jautājumiem un ka EP pieeja ir pārmērīga un iejaucas dalībvalstu autonomijā. Noklausieties debašu ierakstu šeit.

Vērienīgāka un efektīvāka jāsargā tiesiskums

Rezolūcijā, kas pieņemta ar 509 balsīm par, 152 pret un 28 atturoties, EP atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par tiesiskumu, kas novērtē tiesiskuma stāvokli ES kopumā un katrā dalībvalstī atsevišķi. Tomēr EP deputāti prasa Komisijai savā novērtējumā aptvert visas ES vērtības un jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, kas ir cieši saistīti un, tos graujot, tiek radīti sistēmiski draudi Savienībai kopumā. Viņi prasa arī izšķirt sistēmiskus un atsevišķus pārkāpumus. Ziņojums, kas pašlaik ir atsevišķs pasākums, ir jāizvērš pastāvīgā, visaptverošā un juridiski saistošā mehānismā, tajā iekļaujot arī konkrētus ieteikumus un atskaites punktus, kas saistīti ar 7. panta procedūrutiesiskuma nosacītības mehānismu un pārkāpumu procedūrām.

Bažas par pēdējā laika norisēm

Tajā pašā tekstā EP deputāti arī aplūko pēdējo laiku tendences un uzsver savas prioritātes un bažas attiecībā uz ES vērtību aizsardzību. Rezolūcijā ir noraidīts nosodīts politiskais spiediens, kas izdarīts uz tiesnešiem Ungārijā un Polijā, lai neļautu viņiem uzdot jautājumus Eiropas Savienības Tiesai, tādējādi pārkāpjot Līgumu nosacījumus par tiesu varas neatkarību. Aplūkoti arī nesenie mēģinājumi Polijā graut valsts ombuda neatkarību un Tiesas sprieduma nepildīšana Ungārijā saistībā ar pilsonisko organizāciju finansēšanas ierobežojumiem. EP mudina Komisiju vērsties pret Ungārijā Tiesā un pieprasīt atturošas finansiālas sankcijas.

Citāts

Ziņotājs Domeneks Ruizs Devesa (S&D, Spānija): “Es atzinīgi vērtēju Komisijas centienus un jo īpaši to, ka tā izvērtējusi situāciju uz vietas, nevis no Briseles. Tomēr mēs sagaidām vērienīgāku pieeju gaidāmajā 2021. gada ziņojumam, lai Komisija varētu pilnībā pildīt savus pienākumus kā ES vērtību sargātāja. Papildus metodiskajiem uzlabojumiem Komisijai un Padomei ir jāatrod politiska drosme iestāties pret autokrātiem, kuri izmanto mūsu Savienības sniegtos ieguvumus, vienlaikus graujot tās vērtības. ”

Turpmākie soļi

Paredzams, ka Komisijas novērtējumu par tiesiskuma stāvokli 2021. gadā publicēs jūlijā.

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.

Laipni lūgti Latea