PABEIGTI LATEA UN BIEDRĪBAS "SAULES SILTUMS" PROJEKTI

Pabeigti LATEA un biedrības Saules Siltums projekti “Līdzdalība – labākas valsts politikas veidotājs” pētījumi energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.

Pētījumu rezultāti tiks iesniegti atbildīgajām nozares ministrijām. Kā uzsver LATEA pētījuma autors un valdes loceklis Aldis Sirmačs, tiks turpināta jau iesāktā sadarbība ar vadošajiem savas nozares uzņēmumiem un sociālajiem partneriem ar mērķi panākt aktīvu Ekonomikas ministrijas darbu pie pētījumā akcentēto secinājumu ieviešanas. LATEA valde augsti novērtējusi iespēju sadarboties  ar Sabiedrības Integrācijas fondu šajā projektā, kura īstenošanas gaitā iegūta nenovērtējama pieredze kā kapacitātes celšanā, tā arī projektu īstenošanā. Plašākas sabiedrības informācijai pievienojam arī advokātu biroja veikto JESSICA finanšu instrumenta ieviešanas pētījumu (lapas apakšā).

Plašaka informācija

LATEA IZVĒRTĒS EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAS JESSICA FINANSĒJUMA MODELI

Latvijas Energoefektivitātes asociācija saņēmusi atbalstu projekta " Līdzdalība – labākas valsts politikas veidotājs" īstenošanai. Tā ietvaros LATEA izvērtēs Eiropas Investīciju bankas JESSICA finansējuma modeli pilsētvides attīstībai.

Jau šī gada aprīlī LATEA rīkotajā Energoefektivitātes biznesa forumā Rīgā, kur, pēc mūsu uzaicinājuma piedalījās arī Eiropas Investīciju bankas pārstāvis ar prezentāciju par bankas iniciatīvām un JESSICA iespējām, vērsām uzmanību uz nepieciešamību izveidot neatkarīgu darba grupu, kas padziļināti pievērstos šī jautājuma izpētei /?lang=lat&p=4.

Projekta ietvaros viena no atbalstītā projekta aktivitātēm ir izpēte un galaziņojums par Eiropas Investīciju Bankas finanšu instrumenta JESSICA ieviešanas iespējām Latvijā. http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/

Programma JESSICA – Vienots Eiropas atbalsts ilgtspējīgām investīcijām pilsētās (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) ir Eiropas Komisijas, sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Padomes attīstības banku izveidota iniciatīva. Tas ir radīts kā atbalsta mehānisms, lai investētu pilsētvides attīstības projektos. JESSICA ir pieejama pašvaldībām ES dalībvalstī, kas saņem finansējumu 2007-2013 programmēšanas perioda ietvaros (struktūrfondu programmas). JESSICA iniciatīva piedāvā struktūrfondus pārvaldošajām institūcijām iespēju izmantot ārējās ekspertīzes priekšrocības un iegūt pieeju aizņēmumiem, lai veicinātu pilsētvides attīstību, tai skaitā aizņēmumus sociālo mājokļu attīstībai.

LATEA sāks darbu pie projekta īstenošana 2012. gada sākumā. 92,07% no projekta " Līdzdalība - labākas valsts politikas veidotājs" finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. http://www.lsif.lv/node/1713

Plašaka informācija

citi projekti

PABEIGTI LATEA UN BIEDRĪBAS "SAULES SILTUMS" PROJEKTI

“Līdzdalība – labākas valsts politikas veidotājs”