Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) prezentēja Baltijas Enerģētikas aliansi

Ar mērķi reāli atbalstīt Eiropas Enerģētikas savienību, Latvijas Energoefektivitātes asociācija prezentē Baltijas Enerģētikas alianses koncepciju


Šodien, Baltijas Enerģijas forumā 2015, Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) prezentēja Baltijas Enerģētikas aliansi (BEA) – koncepciju, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Enerģētikas Savienības iedzīvināšanu Latvijā un kaimiņvalstīs. 

LATEA valdes priekšsēdētājs Raimonds Ķeirāns norāda, ka BEA iecerēta kā enerģētikas kompetences centrs, kura mērķis ir apvienot enerģētikas biznesa spēlētājus. Diemžēl Latvija aizvien uzskatāma par vienu no vajākajiem ķēdes posmiem Eiropas enerģētikā, līdz ar to nepieciešama skaidra un konkrēta rīcība. Tā uzdevums būtu pārstāvēt Baltijas enerģētikas intereses Briselē, līdzdarboties nacionālās enerģētikas stratēģijas veidošanā un likumdošanas harmonizēšanā, kā arī veicināt enerģētikas ekspertu apzināšanu un Eiropas Enerģētikas savienības uzstādījumu īstenošanu- īpaši, ņemot vērā 2017 gadā plānoto gāzes tirgus liberalizāciju.

Kā aktuālākais iecerētā centra darbs varētu būt aktīva līdzdalība BEMIP (Baltic Energy Market Interconnecton Plan) ieviešanā tostarp diskutējot par sašķidrinātās gāzes projektiem, jauniem starpsavienojumiem un enerģijas tarifiem.

BEA ir atvērts koncepts un LATEA sagaida lielo enerģētikas uzņēmumu aktīvu dalību tā tālākā veidošanā un vadībā.

profesora Samuele Furfari prezentācija (DG ENERGY, Ģenerāldirektora padomnieks)

BEA prezentācija

citi raksti

LATEA energoefektivitātes sertifikāts - LATEA biedra STRABAG būvētajam KRAFTOOL/ TFS Trans loģistikas centram.

LATEA piedalās diskusijā par jauno Eiropas savienības energoefektivitātes likumdošanu

Rakstu arhīvs