Energoefektivitātes finansētājiem jānodrošina līdzekļus apmācību un sertifikācijas programmām

Šobrīd Saeimā trešajam lasījumam tiek gatavots Energoefektivitātes likums un Latvijas Energoefektivitātes asociācija(LATEA) jau vērsusi parlamentāriešu uzmanību uz nepieciešamību  uzlabot likuma kvalitāti, tostarp  uz nepieciešamību normatīvajos aktos atrunāt energoservisa jeb ESCO uzņēmumu darbību, īpaši ņemot vērā pieejamo finansējumu.  To aicina darīt arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/ 27/ES cita starpā uzsverot, ka finansēšanas mehānismi attiecīgos gadījumos varētu būt balstīti uz līdzekļiem, ko energo­efektivitātei atvēlējusi Eiropas Investīciju banka un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Padomes Attīstības banka (...)1


LATEA uzskata, ka svarīgi uzlabot šīs un saistītās likumdošanas kvalitāti, bez atbalsta finanšu mehānismiem, uzsverot arī nepieciešamību tiem pašiem nodrošināt līdzekļus apmācību un sertifikācijas programmām. To aicina darīt arī direktīva, norādot uz šādu programmu iespējām uzlabot vajadzīgās energoefektivitātes prasmes un kvalitāti, kā arī nepieciešamību finansētājam atvēlēt līdzekļus sociālā dialoga un standartu noteikšanai ar mērķi uzlabot energoefektivitāti.

Jāatgādina, ka energoservisa būtība ir energoefektivātes līguma ietvaros nodrošināta pilna spektra energoefektivitātes pakalpojumu sniegšana, sākot ar energoauditu un tehniskā projekta izstrādi un beidzot ar ilgtermiņa finansējuma piesaisti, nodrošinot enerģijas ietaupījumus un atbildību par veikto darbu kvalitāti.

citi raksti

Iespēja energoapgādes komersantiem energoefektivitātes pienākuma shēmas ieviešanā

Kā paredz nupat pieņemtais Energoefektivitātes likums, par to atbildīgi būs energoapgādes komersanti, kuriem būs jāsadarbojas ar klientiem, sniedzot tiem atbalstu energoefektivitātes pasākumu ieviešanā.

Baltijas Enerģētikas Alianse: atklāta un caurskatāma starptautiskā biznesa iesaiste ir svarīgs priekšnoteikums diskusijai par Nord Stream 2

Aktīva un caurskatāma starptautiskā biznesa iesaiste ir svarīgs priekšnoteikums darbā ar liela apmēra multinacionālu enerģētikas projektiem.

LATEA vēstule LR Saeimai par Energoefektivitātes likuma grozījumiem

Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) ir neatkarīga organizācija, kas apvieno uzņēmumus, kas strādā energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.

LATEA energoefektivitātes sertifikāts - LATEA biedra STRABAG būvētajam KRAFTOOL/ TFS Trans loģistikas centram.

LATEA piedalās diskusijā par jauno Eiropas savienības energoefektivitātes likumdošanu

LATEA - Baltijas Enerģētikas Foruma 2016 partneris

LATEA - Baltijas Enerģētikas Foruma 2016 partneris

LATEA lielākajā izstādē Baltijā - Vide un Enerģija 2016

Latvijas Energoefektivitātes asociācija šogad savā stendā akcentē sadarbību ar pašvaldībām un sertifikāciju energoefektivitātē.

Pirmais LATEA energoefektivitātes sertifikāts tiks pasniegts 7. septembrī

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas biedrs, STRABAG AG filiāle Latvijā 7. septembrī saņems pirmo LATEA izsniegto energoefektivitātes sertifikātu.

Sāk sertifikāciju energoefektivitātē. Pirmais saņēmējs- STRABAG AG filiāle Latvijā

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas biedrs, STRABAG AG filiāle Latvijā drīzumā saņems pirmo LATEA izsniegto energoefektivitātes sertifikātu.

Latvijas Energoefektivitātes asociācija sadarbosies ar Valkas novadu - plānotas kopīgas iniciatīvas un īpaši pilotprojekti Valkas pilsētvides attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas (LATEA) un Valkas novada pašvaldības vienošanās par sadarbību ir būtisks solis Ziemeļvidzemes reģiona attīstībai energoefektivitātes un saistītajās jomās.

Energoserviss.lv- biznesa platforma uzņēmumiem, kas vēlas strādāt ESCO jomā

Ņemot vērā ESCO biznesa modeļa perspektīvas, tiek atjaunots LATEA zīmols energoserviss.lv.

Rakstu arhīvs