Energoefektivitātes finansētājiem jānodrošina līdzekļus apmācību un sertifikācijas programmām

Šobrīd Saeimā trešajam lasījumam tiek gatavots Energoefektivitātes likums un Latvijas Energoefektivitātes asociācija(LATEA) jau vērsusi parlamentāriešu uzmanību uz nepieciešamību  uzlabot likuma kvalitāti, tostarp  uz nepieciešamību normatīvajos aktos atrunāt energoservisa jeb ESCO uzņēmumu darbību, īpaši ņemot vērā pieejamo finansējumu.  To aicina darīt arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/ 27/ES cita starpā uzsverot, ka finansēšanas mehānismi attiecīgos gadījumos varētu būt balstīti uz līdzekļiem, ko energo­efektivitātei atvēlējusi Eiropas Investīciju banka un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Padomes Attīstības banka (...)1


LATEA uzskata, ka svarīgi uzlabot šīs un saistītās likumdošanas kvalitāti, bez atbalsta finanšu mehānismiem, uzsverot arī nepieciešamību tiem pašiem nodrošināt līdzekļus apmācību un sertifikācijas programmām. To aicina darīt arī direktīva, norādot uz šādu programmu iespējām uzlabot vajadzīgās energoefektivitātes prasmes un kvalitāti, kā arī nepieciešamību finansētājam atvēlēt līdzekļus sociālā dialoga un standartu noteikšanai ar mērķi uzlabot energoefektivitāti.

Jāatgādina, ka energoservisa būtība ir energoefektivātes līguma ietvaros nodrošināta pilna spektra energoefektivitātes pakalpojumu sniegšana, sākot ar energoauditu un tehniskā projekta izstrādi un beidzot ar ilgtermiņa finansējuma piesaisti, nodrošinot enerģijas ietaupījumus un atbildību par veikto darbu kvalitāti.

citi raksti

LATEA energoefektivitātes sertifikāts - LATEA biedra STRABAG būvētajam KRAFTOOL/ TFS Trans loģistikas centram.

LATEA piedalās diskusijā par jauno Eiropas savienības energoefektivitātes likumdošanu

Rakstu arhīvs