SIA „Sertifikācijas centrs" ir saņēmis LATAK akreditācijas

Tehniskā palīdzība, lai novērtētu mazo un vidējo uzņēmumu definīcijas ieviešanas efektivitāti Energoefektivitātes direktīvas 8. panta 4. punkta vajadzībām

Enerģētikas savienības stāvoklis: progress saistībā ar pārkārtošanos uz tīru enerģiju un zaļas atveseļošanas pamats

Pārstāv LATEA seminārā

Edgars Strauts,  sertificēts energoauditors pārstāvēja LATEA seminārā ar tēmu: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI, SECINĀJUMI UN IETEIKUMI. Pilnu prezentāciju var apskatīt: šeit